Házirend

 

Házirend- Szigeti Tanya

 

1. Házirend betartása minden vendégként vagy látogatóként érkező személy részére kötelező.

2. A házirend a magántulajdon megóvása, a környezetvédelem és az állatvédelem elősegítése érdekében, továbbá a testi épség megőrzése és a balesetveszély elkerülése érdekében készült.

3. A nevelők, tanárok kötelesek a házirendet, annak kivonatát, a velük érkező diákok részére továbbítani.

4. A nevelők, tanárok kötelesek a házirendet itt tartózkodásuk ideje alatt a diákokkal és az esetleg velük érkező kísérőkkel betartatni.

5. A Szigeti Tanya területén több egymástól elkülöníthető terület található:     

- Erdei iskola és tábor

- Növénypark

- Medence

- Vízi világ

- Állatpark

- Mintakert

- HungaroLand

- Diófa ültetvény

- Tölgyes

- Sertéstelep, istálló, gondnoki lakás

- Faházak

- Gazdasági terület

6. A Látogatók által használható területek ki vannak táblázva, meg vannak jelölve. A diákok, látogatók, tanárok, kísérők kötelesek minden esetben, a programjukhoz kijelölt területen belül tartózkodni.

7. Felhívjuk a Látogatók figyelmét, hogy Szigeti Tanya teljes területén megfigyelő kamera rendszer van felszerelve. A kamerák biztonsági és vagyonvédelmi célokat szolgálnak, azok tartalma folyamatosan törlődik. A felvételeket kizárólag bűncselekmények vagy károkozások esetén használjuk fel, a szükséges mértékben. A Szigeti Tanya teljes területén a vendégek kötelesek, a tőlük elvárható korrekt, intelligens viselkedést tanúsítani. Amennyiben egy Látogató a Szigeti Tanya területén bármilyen jellegű káreseményt, károkozást észlel, köteles azt a legrövidebb időn belül a személyzet egy tagjának jelenteni.

8. A vízi világ területén, ami a csónakázótó és annak partja, diákok csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak.

9. A Látogatókat kérjük, hogy minden hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkbe helyezzenek. Ezeket a személyzet rendszeresen üríti, de ha rendkívüli esetben idő előtt megtelik, szívesen vesszük ennek jelzését a személyzet felé.

10. A Szigeti Tanya területén a dohányzás nem tilos, de kérjük a kijelölt dohányzóhelyeket és hamuzókat használni.

11. A gazdasági területre belépni TILOS. Itt fokozott balesetveszély van.

12. A táborhoz tartozó létesítményeket kérjük rendeltetésüknek megfelelően használni, illetve az esetleges felfedezett káreseményeket, rendkívüli szennyeződéseket jelenteni.

 

eu